Convenant SVO – Beschut Werken

Samenwerken aan doorstroom van VSO naar Beschut Werken

 Als je op 16 jarige leeftijd het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) met een diploma verlaat, wat is dan je volgende stap? Verder leren is niet iedereen gegeven. En zelfstandig werk vinden en houden is best moeilijk als je niet weet hoe je dit moet aanpakken. Zeker als je een begripvolle werkgever zoekt. Iemand die geduld heeft, je helpt om prioriteiten te stellen en aan wie je hulp durft te vragen.

Niet alleen in de inwerkperiode, maar ook in de maanden erna. Werken in het kader van Beschut Werken is op papier dan passend, maar in de praktijk is de stap nog te groot. Deze kwetsbare jongeren hebben een zetje in de rug nodig om goed te landen op de arbeidsmarkt. Daarom hebben vijf partijen de handen ineen geslagen: de gemeente Oss, het UWV, UniK, IBN en Hub Noord-Brabant. Zij gaan zich sterk maken voor het creëren van nieuwe kansen voor deze VSO-leerlingen.


Beatrijs Wijnberg (UWV), Yvonne van de Fliert (UniK), Maarten Gielen (IBN), Ester Biezen (Gemeente Oss), Rion Pennings (HUB) Noord-Brabant

Participeren op de arbeidsmarkt
Yvonne van de Fliert – Biemans, directeur van UniK over de samenwerking: “Met het ondertekenen van het convenant kunnen we direct een start maken met het ondersteunen van deze leerlingen. Met de juiste ondersteuning en intensieve samenwerking tussen de ketenpartners zorgen wij er samen voor dat de jongeren op een passende wijze de arbeidsmarkt betreden. Omdat de begeleiding aanwezig blijft, is er minder kans op uitval.”

 Voorziening Beschut werken
Sinds de invoering van de Participatiewet kunnen gemeenten een voorziening Beschut Werken inzetten voor mensen die vanuit het onderwijs niet in een reguliere baan kunnen werken en zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving. Van de werkgever wordt begeleiding verwacht die men doorgaans niet van een gewone werkgever kan verlangen. In de praktijk blijkt de overgang van een VSO-school naar Beschut Werken vaak lastig te realiseren. De convenantpartners hebben op 26 november de overeenstemming ondertekend en gaan een doorlopende route voor VSO-leerlingen richting Beschut Werken realiseren.

Maatwerk programma
In een driejarig aanbod gaan leerlingen met een uitstroombestemming Beschut Werken kennis maken met IBN. Daar doen zij praktijkervaring op en krijgen zij een maatwerk stageprogramma aangeboden, waarbij specifieke werkbegeleiding aanwezig is. Alle partijen gaan intensief samenwerken en eigen instrumenten inzetten. Op deze manier krijgen de leerling en begeleiders beter inzicht in type en mate van begeleiding die nodig is om de leerling op een beschutte werkplek te kunnen plaatsen en te behouden. De leerlingen van Hub Noord-Brabant, waarvan verwacht wordt dat zij bij schoolverlaten arbeidsvermogen hebben (in combinatie met intensieve begeleiding naar loonvormende arbeid) komen in aanmerking voor het pilot-programma.

Over UniK:
Bij UniK geloven wij in een wereld waarin iedereen meedoet en iedereen meehelpt. We denken niet in beperkingen van mensen, maar juist in hun mogelijkheden. UniK ondersteunt mensen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke- en/of lichamelijke beperking en stellen hen in staat om zo optimaal en zinvol mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Onze dienstverlening is erop gericht om mensen sterker te maken. Hierbij ondersteunen wij mensen met het nemen van regie over hun eigen leven. UniK ondersteunt in ruim 40 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant, Hart van Brabant, Noord- en Midden-Limburg en regio Nijmegen Rivierenland.