KDV avem – Oss

OPD De Korf

Om een goede start te maken in het (reguliere) basisonderwijs hebben sommige kinderen extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van hun taal en spraak, motoriek, zelfredzaamheid of schoolse vaardigheden. De orthopedagogische dagbehandeling (OPD) van UniK bestaat uit kleine behandelgroepen voor kinderen van 2 tot en met 5 jaar. Onder begeleiding van een team van gedragskundige, logopedist, fysio- en ergotherapeut maken zij hier spelenderwijs een sprong in hun gedrag en ontwikkeling, zodat zij (en hun ouders) de stap naar school met vertrouwen kunnen zetten. Op deze locatie vind je twee behandelgroepen: De Bijtjes en De Kikkers.

animation animation animation
Ondersteuning
Ondersteuning
  • Jeugdzorg
    Jeugdzorg

    Op deze locatie ondersteunen we kinderen met een Jeugdwetbeschikking. De Jeugdwet ondersteunt jongeren en ouders bij het oplossen van opgroei- en opvoedproblemen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de beschikking.

  • Steunpunt
    Steunpunt

    Op deze locatie vind je een UniK steunpunt. Een plek waar UniK collega’s elkaar kunnen ontmoeten, een werkplek vinden en waar afspraken met klanten en verwijzers plaats kunnen vinden.

Locatie
Locatie
OPD De Korf
Troelstrastraat 11
5344 GK Oss
Telephone
088 – 2052345
Email
info@unik.nl

De teamassistent zorgt ervoor dat jij binnen 24 uur terug gebeld wordt door de juiste contactpersoon.

Ervaringen van klanten

“Ik had nooit gedacht dat Sara zo zou opleven door de aandacht in een kleine OPD-groep.”

Ze durft nu.
Lina de Brug
moeder van Sara (4)

“Het is voor de ouders vaak meer wennen dan voor de kinderen.”

De meeste kinderen voelen zich snel thuis bij ons, daar zetten we ons voor in. Het is fantastisch om te zien welke sprongen zij vervolgens in korte tijd kunnen maken.
Anoniem
begeleider OPD en BSO