Unik Over UniK Actueel Proef om jongeren uit speciaal…
4 nov 2019

Proef om jongeren uit speciaal onderwijs en beschut werk beter bij elkaar te brengen

Leerlingen uit Meierijstad die op het voortgezet speciaal onderwijs zitten en na hun schoolperiode kunnen gaan werken, worden voortaan al eerder in hun schoolcarrière voorbereid op een beschutte werkplek. HUB Noord-Brabant, WSD, gemeente Meierijstad, Unik en UWV beginnen een proef om de brug tussen school en beschut werk te verkleinen.

Publicatie van Omroepmeijerij.nl

MEIERIJSTAD – Leerlingen uit Meierijstad die op het voortgezet speciaal onderwijs zitten en na hun schoolperiode kunnen gaan werken, worden voortaan al eerder in hun schoolcarrière voorbereid op een beschutte werkplek. HUB Noord-Brabant, WSD, gemeente Meierijstad, Unik en UWV beginnen een proef om de brug tussen school en beschut werk te verkleinen.

De vijf partijen hebben allemaal hetzelfde doel: jongeren zo veel mogelijk ontwikkelen en begeleiden naar een werkplek die bij hen past. De jongeren die in aanmerking komen voor beschut werk vonden in het verleden moeilijk aansluiting bij beschut werk waardoor het risico bestond dat ze in dagbesteding terecht kwamen en het perspectief op werk verdween.

De overeenkomst is er speciaal voor jongeren die aangewezen zijn op beschut werk; werken in een omgeving waar intensieve begeleiding mogelijk is en waar het werk aangepast kan worden zodat het voor de medewerker wel mogelijk is om het uit te voeren.

In de pilot start de begeleiding van de jongeren naar werk al vroeg in hun schoolcarrière. Zij maken in het derde schooljaar spelenderwijs kennis met WSD. In het vierde jaar doen de leerlingen praktijkervaring op bij verschillende soorten werk van WSD en in het vijfde jaar lopen de leerlingen stage op twee werkplekken. De partijen hebben verschillende vormen van begeleiding georganiseerd om de haalbaarheid van succesvolle uitstroom naar beschut werk te vergroten.

Tijdens het feestelijke moment van ondertekening stonden de jongeren centraal. Zij zetten samen met wethouder Menno Roozendaal (gemeente Meierijstad) en bestuurders Rion Pennings (HUB Noord-Brabant), Dick Peerdeman (UWV), Janneke de Schutter (Unik) en Jan Simons (WSD) hun handtekening onder het convenant en ze stelden de bestuurders de vragen die hen bezig houden. ‘Moet je als directeur streng zijn?’, wilde Ibrahim weten. ‘Hoeveel geld verdien je bij WSD?, vroeg Vincent en Gijs stelde de vraag of hij op het werk oortjes in mocht om muziek te luisteren.

Het originele artikel is gepubliceerd op omroepmeijer en vind je hier