UniK Aanbod voor kinderen Multiproblem gezinsondersteuning

Multiproblem gezinsondersteuning

Multiproblem gezinsondersteuning is er voor gezinnen met kinderen in alle leeftijden:

  • die complexe problemen op meerdere leefgebieden ervaren
  • waar hulpverlening tot nu toe niet toereikend/helpend is geweest

 

animation animation animation

De begeleiding zet in op:

  • het verminderen van de gedragsproblemen van kinderen
  • het vergroten van de opvoedvaardigheden van de ouders
  • het verlagen van de opvoedbelasting, bijvoorbeeld door het (meer) betrekken en inzetten van het sociaal netwerk

 

In deze vorm van gezinsondersteuning zetten medewerkers methodieken en werkwijzen in die passend zijn voor de situatie. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)
  • Intensieve Pedagogische Gezinsbegeleiding (IPG)
  • Systemisch werken
  • Oplossingsgericht werken
  • Competentiegericht werken

Zou je graag onze ondersteuning gebruiken? Plan dan een gesprek in bij je gemeente of neem contact met ons op.

Ervaringen van klanten

“Het is eindelijk weer rustig in huis.”

We kunnen zelfs rustig samen aan tafel eten.
Anissa Berrada
alleenstaande moeder van 4 kinderen

“Ik ben blij dat er met de hulp van UniK eindelijk stappen gezet worden.”

Voor mijn gevoel hebben we lang stilgestaan. Nu worden we eindelijk in de goede richting begeleid.
Jos en Annemiek Roelofs
ouders van Jason (11) en Jara (9)