Ieder mens is anders, ieder mens is uniek

En ieder mens verdient een plek in de maatschappij. Bij UniK maken we werk van een inclusieve samenleving. We ondersteunen kinderen, jongeren en volwassenen met een ondersteuningsvraag op lichamelijk, verstandelijk of gedragsmatig gebied bij zelfstandig wonen, werken, leren, leven en een fijne, zinvolle dagbesteding.

animation animation animation

Onze overtuiging

Bij UniK kijken we naar krachten en talenten. Naar behoeften en wensen. We ondersteunen onze klanten bij het waarmaken van hun doelen en dromen. Samen gaan we ervoor. Daarbij betrekken we ook hun familie, vrienden, buren en andere mensen uit hun netwerk en omgeving. En we benaderen gemeenten, scholen, organisaties, bedrijven en projecten in de buurt. Want: samenwerken geeft nieuwe inzichten, biedt kansen en maakt sterker.

Onze overtuiging, bij alles wat we doen: iedereen telt mee, iedereen doet mee.

Hoe we werken

Iedereen doet mee, dat is wat ons drijft. We ondersteunen en begeleiden onze klanten op het gebied van wonen, werken, leven, leren en een zinvolle dagbesteding. We bekijken en bespreken samen hoe zij zo goed en prettig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Wat zijn de behoeften en wensen? Wat kunnen zij zelf en wat kunnen wij (mede) mogelijk maken?

Voor optimale ondersteuning schakelen onze begeleiders eventueel de expertise in van gedragsdeskundigen en andere specialisten. Een vaste contactpersoon bij UniK organiseert en coördineert deze ondersteuning voor onze klanten. Eén aanspreekpunt, alles op een rij.

Bij UniK denken we in kansen en mogelijkheden. En zetten we alles op alles om die te verzilveren. We werken samen met gemeenten, partners in de zorg, kinderdagverblijven, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen. En als het even kan, betrekken we ook altijd het netwerk en de omgeving van onze klanten. Want ook hier is ons streven: iedereen doet mee.

Ons aanbod

Kinderen, jongeren en volwassenen, iedereen doet mee. Een hulpvraag op lichamelijk, verstandelijk of gedragsmatig gebied hoeft dat niet in de weg te staan. UniK ondersteunt mensen van 0 tot 100 jaar met oog en oor voor elke klant en ieders persoonlijke verhaal. Dit doen wij in zowel groepsverband als op individueel niveau. Ondersteuning vanuit UniK kan geboden worden op basis van een Jeugdwet- of Wmo-beschikking óf PGB.

Onze mensen

UniK is een flexibele organisatie voor ambulante dienstverlening en dienstverlening op locatie in Brabant, Gelderland en Limburg. Onze circa 350 collega’s zijn enthousiaste, betrokken professionals die zich sterk maken voor onze klanten én voor hun eigen ontwikkeling en die van de organisatie. Zij werken in wijkgerichte zelforganiserende teams en worden daarbij ondersteund door ongeveer 15 backofficemedewerkers.

Samen met gemeenten en andere partners streeft UniK naar een zo goed mogelijke inrichting van de zorg: duurzaam en betaalbaar.

Verwijzers

Onze opdrachtgevers zijn gemeenten en verwijzers zoals huisartsen, jeugdartsen en gezinsvoogden. Heb je advies nodig of wil je ondersteuning inschakelen, dan kun je dat via een van deze verwijzers aanvragen.

Onze overtuiging, bij alles wat we doen: iedereen telt mee, iedereen doet mee.