UniK Voor volwassen Ondersteuning bij leren en werken

Ondersteuning bij zinvolle daginvulling

Met onze klanten die onderwijs (willen) volgen of bijvoorbeeld willen deelnemen aan een training of opleiding op het werk, bespreken wij aandachtig wat hun leerdoelen zijn. Daarna zoeken we samen met hen en de school of werkgever uit wat zij nodig hebben om die doelen te bereiken. We maken daarover afspraken en ondersteunen daarbij.

 

animation animation animation

We willen graag dat iedereen meedoet. Leren en werken helpt daarbij. We helpen onze klanten op hun werk of richting werk of vrijwilligerswerk. We werken daarbij samen met sociale werkvoorziening, vrijwilligersorganisaties en tal van werkgevers.

Zou je graag onze ondersteuning gebruiken? Plan dan een gesprek in bij je gemeente.

Ervaringen van klanten

“Frank komt altijd blij terug als hij weer een dag gewerkt heeft.”

Frank draagt zijn steentje bij in de horeca. Met ondersteuning van professionals kan hij op zijn manier meedoen in de maatschappij.
Evelien Jaspers
begeleider van Frank (37)