UniK Over UniK Proeftuinen

Proeftuinen

UniK is partner van verschillende proeftuinen. Hierin werken verschillende maatschappelijke partners samen om het beste te doen voor de klant. Vanuit de principes ‘ik wil, ik kan, ik heb nodig’ staat de klant centraal en werken we samen aan de beste oplossingen.

Proeftuin Ruwaard – Oss

UniK is partner van proeftuin Ruwaard. In de Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, bedenken wijkbewoners en organisaties samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen. Uiteindelijk streven zij naar hun ideale toekomstbeeld: “Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.”

Ga naar website Proeftuin Ruwaard

Proeftuin Blikveld 360 – Land van Cuijk

Gemeente Land van Cuijk is samen met GGD Hart voor Brabant, GGZ Oost Brabant, MEE, Mooiland, Sociom, Syntein, Pantein en UniK een samenwerkingsverband aangegaan om deze samenwerkwijze mogelijk te maken. Soms is een vraag van een inwoner verdeeld over meerdere wetten, organisaties en zorgverleners. Dit vraagt om samenwerken, ideeën bij elkaar brengen en samen handelen om de vraag beter te kunnen bekijken en aan te pakken.

Ga naar website Blikveld 360

LeefGoed Meierijstad – Veghel

Dwalend door de kloostertuin van de Zusters Franciscanessen in hartje Veghel voel je de indrukwekkende geschiedenis van het klooster. Hier leefden en vervulden de zusters ruim 175 jaar hun maatschappelijke taak. Nu is dit gebied toe aan een nieuwe impuls. Tien partijen (Labyrint Zorg & Werk, IBN, UniK, BrabantZorg, BrabantWonen, Ons Welzijn, GGZ Oost-Brabant, ROC de Leijgraaf, Z-Enzovoorts, de samenwerking tussen de zusters en Zenzo en de gemeente Meierijstad) werken samen aan het Leefgoed Veghel. Het grote doel? Leefgoed Veghel moet een ‘huiskamer’ worden waarbij Veghelaren en organisaties samen oplossingen bedenken en waarbij het de bedoeling is dat mensen meer voor zichzelf en voor elkaar gaan doen.

Ga naar website Kloosterkwartier

Met onze ketensamenwerkingen ondersteunen we onze klanten zo goed mogelijk en kunnen we desgewenst op-en afschalen. We geloven immers in het principe: licht waar kan, zwaar waar nodig.

Samenwerken

Bij UniK maken we werk van een inclusieve samenleving. Onze ondersteuning kenmerkt zich door eerst te kijken naar wat iemand zelf kan, wat het netwerk kan en door aansluiting bij de wijk te zoeken en onze samenwerking met andere zorgorganisaties in de keten. Onze overtuiging, bij alles wat we doen: iedereen telt mee, iedereen doet mee.

UniK ondersteunt inwoners en zoekt hiervoor aansluiting met partijen van de lokale sociale kaart. We zetten in op normaliseren waar kan en inzet van informele zorg waar mogelijk. We gaan van zorgen vóór naar zorgen dát.

We willen samenwerken met andere partners als dit onze klant verder helpt. De klant en zijn of haar leefwereld is hierin leidend. We kunnen bijvoorbeeld lokaal en regionaal denken aan de volgende partnergroepen:

  • Maatschappelijk werk, sociale basis, zoals bijvoorbeeld: Ons Welzijn, MEE, LEV groep, Sterker, Incluzio.
  • Kinderopvang, peuterspeelzalen, zoals bijvoorbeeld: Spring, Humankind, KION, Hoera.
  • Onderwijsinstellingen, zoals bijvoorbeeld: Mikado, HUB, Talentencampus.
  • Woningbouwcorporaties, zoals bijvoorbeeld: BrabantWonen, Area, Wonen Limburg.
  • GGZ organisaties, zoals bijvoorbeeld: RIBW, GGZ Noord Oost Brabant, ZorgPlus, MetGGZ, Mutsaersstichting.
  • Sociale werkvoorziening, zoals IBN, WSD, WeenerXL
  • Andere zorgorganisaties (o.a. voor WLZ en beschermd wonen), zoals Dichterbij, STEVIG, Daelzicht.
  • Maatschappelijke organisaties voor bijvoorbeeld dagbesteding, zoals: Brabantzorg, Pantein, VieCuri, Kasteeltuinen Arcen.